Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

Αόρατες Πόλεις: Plovdiv

σήμερα η στάση είναι στο Plovdiv (Φιλλιπούπολη)


δάκρυα στα αστικά σαλόνια


το διαφορετικό και το γκρίζο


βαλκανική οπτική


από το χθες στο σήμερα


σημαίνον και σημαινόμενο


η επιβολή των ολίγων


σιωπή στο φως


καθένας με τον ρόλο του


το σπίτι του μέλλοντος μας


ανοιχτός πολυχώρος


τα βλέμματα ψηλά


τα πάρκα της ιστορίας


ανάσα το απόγεμα της αργίας

Τρίτη, 13 Οκτωβρίου 2015

Καφενείο (Σύντομες Σκέψεις) # 23 Περί Ύφους

Πάνος Ιωαννίδης

Περί Ύφους


Το σημαντικότερο ίσως πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει ένας νέος συγγραφέας είναι η εύρεση του ύφους του. Το ύφος του, ως απότοκος της μοναδικής γλώσσας που περικλείει τα εκφραστικά μέσα  του συγγραφέα, είναι το σημείο αναφοράς που τον κάνει να ξεχωρίζει από τους υπόλοιπους. Υπάρχει δηλαδή μια υπόρρητη σχέση ανάμεσα στο ύφος και στη γλώσσα, που στην προκειμένη περίπτωση δεν αντανακλά κάτι λιγότερο από την σχέση μορφής και περιεχομένου.
         Πως γεννιέται μια νέα γλώσσα που θα αναδείξει έναν συγγραφέα; Καθένας από εμάς μιλάει τη δική του. Με ποιον τρόπο διαμορφώνεται το ύφος ενός νέα γραφιά και ποια η συνάφεια του με το ευρύτερο περιβάλλον του (κοινωνικό, πολιτιστικό, οικονομικό, τεχνολογικό); Ίσως τελικά να μην χρειάζεται να δώσουμε μια οριστική απάντηση σε αυτά τα ερωτήματα. Ίσως γιατί αν την είχαμε βρει, δεν θα είχε νόημα να γράφουμε.