Τετάρτη, 28 Οκτωβρίου 2015

Αόρατες Πόλεις: Plovdiv

σήμερα η στάση είναι στο Plovdiv (Φιλλιπούπολη)


δάκρυα στα αστικά σαλόνια


το διαφορετικό και το γκρίζο


βαλκανική οπτική


από το χθες στο σήμερα


σημαίνον και σημαινόμενο


η επιβολή των ολίγων


σιωπή στο φως


καθένας με τον ρόλο του


το σπίτι του μέλλοντος μας


ανοιχτός πολυχώρος


τα βλέμματα ψηλά


τα πάρκα της ιστορίας


ανάσα το απόγεμα της αργίας