Πέμπτη, 5 Ιανουαρίου 2017

Συνέντευξη για Τα Μωρά της Αθηνάς


Μια συνέντευξη που έδωσα στο Κανάλι 6 της Ξάνθης και στη Μαρία Κώστογλου με αφορμή την παρουσίαση για Τα Μωρά της Αθηνάς, η οποία έγινε στο Βιβλιοπωλείο 2 στις 11 Νοεμβρίου 2016